Ingineria programării și 


limbaje avansate de programare